Клиенти

Винаги отдаваме най-висок приоритет на поддържането и повишаването на равнището на обслужване на нашите клиенти. В работата си с клиентите СТК Инженеринг ЕООД, прилага на най-високи стандарти по отношение на качеството на услугите и коректност в деловите отношения.

Доставка, монтаж, гаранционна и следгаранционна поддръжка.

Име на клиента Предмет на проекта
ТСБ София-окръг
ТСБ Благоевград
ЦУАТЦ Siemens HiPath
Райфайзенбанк България АД Изграждане на интегрирана система за пренос на глас и данни (VoIP) и структурни кабелни системи в 28 града.
ТСБ Шумен и Пловдив ЦУАТЦ Siemens HiPath
Агенция за бежанците при Министерски съвет Структурнa кабелна система – Krone
Завод за инструментална екипировка – Г. Малина ЦУАТЦ Siemens HiPath , структурнa кабелна система
РУСО Ямбол Структурна кабелна система – Krone
ТСБ Пазарджик ЦУАТЦ Siemens HiPath , структурнa кабелна система
Топлофикация - Перник ЕАД Структурнa кабелна система – Krone
Кюн и партньори България ООД ЦУАТЦ Siemens HiPath
Спарки Елтос АД Изграждане на интегрирана система за пренос на глас и данни (VoIP) между отдалечените офиси.
Райфайзенбанк АД Изграждане на център за обслужване на обажданията –Call Center
РВД Изграждане на интегрирана система за пренос на глас и данни (VoIP) за връзка с Румъния, Македония, Гърция
РУСО Благоевград Структурнa кабелна система – Krone
Българска асоциация на телецентровете Изграждане на интегрирана система за пренос на глас и данни (VoIP)
Райфайзенбанк България АД Разширяване на интегрирана система за пренос на глас и данни (VoIP) и структурни кабелни системи в над 50 града.
Фригус АД ЦУАТЦ Siemens HiPath, Структурнa кабелна система – Krone
Висш медицински институт - гр. Плевен ЦУАТЦ Siemens HiPath
ЕРП Стара Загора – клон Ямбол ЦУАТЦ Siemens HiPath
Български пощи Кърджали ЦУАТЦ Siemens HiPath
Столична комапания за градски транспорт Изграждане на интегрирана система за глас и данни - Cisco
Окръжен съд гр. Враца ЦУАТЦ Siemens HiPath и Структурнa кабелна система – Krone
Столична комапания за градски транспорт Структурна кабелна система – Krone в централен диспечески пункт
Райфайзенбанк България АД Разширяване на интегрирана система за пренос на глас и данни (VoIP) - включване на магазини БИЛА
ТСБ Русе и Враца ЦУАТЦ Siemens HiPath , структурнa кабелна система Krone
Енемона АД ЦУАТЦ Siemens HiPath
Българска народна банка ЦУ Структурни кабелни системи – Krone
ТСБ Ямбол, Перник, Монтана ЦУАТЦ Siemens HiPath
Райфайзенбанк България АД Разширяване на интегрирана система за пренос на глас и данни (VoIP) - включване на магазини ПИКАДИЛИ
ТСБ Плевен, Разград, Силистра, Смолян ЦУАТЦ Siemens HiPath
Ксела България Оптична LAN мрежа и видеонаблюдение